Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yleistä

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Seuramme on ns. matalan kynnyksen seura, jonka harjoituksiin, tapahtumiin ja kilpailutoimintaan ovat tervetulleita tutustumaan ja osallistumaan ihan kaikki lajista kiinnostuneet.

Erityistarpeiden huomiointi

Treeniryhmiin jakaannutaan iänperusteella (pikkujunnut 7-12, junnut 13-18 ja AG-ryhmä aikuisille). Ryhmissä harjoituksia voidaan muokata jokaisen taitotasoon sopivaksi ottaen huomioon lisäksi yksilön mahdollisia muita erityistarpeita kuten liikunnallisia ja motorisia rajoitteita tai neuropsykologisia häiriöitä. Vaativammissa treeniryhmissä seura pyrkii järjestämään mukaan apuvalmentajan, jolloin yksilön tukeminen onnistuu paremmin.

Vähävaraisten tukeminen

Seura on tasapuolinen ja kaikille avoin yhdistys. Seuran hallitus voi myöntää joustoa harrastusmaksujen maksuun. Seuran hallitus tekee päätökset myös muusta tuettavasta toiminnasta tasapuolisesti saamiensa esitysten perusteella kulloinkin käytössä olevien resurssien mukaan. Yhdistys selvittää kulloinkin haettavissa tai tarjolla olevia tukia mahdollisiin erityistarpeisiin vastatakseen. Yleisesti Kelalta voi hakea täydentävää tai ennaltaehkäisevää toimeentulotukea harrastusmaksuihin laskua vastaan.

Matalan kynnyksen liikunta

Seura on mukana Harrastusten Vantaa-hankkeessa palveluntuottajana vastaten matalan kynnyksen liikuntakerhojen järjestämisestä neljällä koululla. Harrastusten Vantaa tarjoaa vantaalaisille peruskoululaisille laadukkaita, mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia oman koulun ja kodin läheisyydessä heidän toiveitaan kuullen. Toiminta on osa kansallista harrastamisen Suomen mallia.

Yhdenvertaisuuden arviointi

Seuran hallitus arvioi seuran toimintaa vuosittain jäsenilleen teettämän kyselyn perusteella. Kyselyssä otetaan esille myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvät asiat. Hallitukseen ja muihin seuratoimijoihin voi muulloinkin olla yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai Ota yhteyttä/Anna palautetta-painikkeen kautta. Hallitus puuttuu havaittuihin epäkohtiin ja tekee tarvittavat toimenpiteet.

 

Yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksytty hallituksessa 9.11.2020, matalan kynnyksen liikunnan osalta päivitetty syksyllä 2022.