Perustiedot

Triathlon Vantaa ry on vuonna 2012 perustettu triathlonseura, joka tarjoaa valmennusta ja ohjattuja harjoituksia sekä yhteistreenejä niin harrastelijoille kuin tosimielessä kilpaileville lapsille, nuorille ja aikuisille. 

Seuralla on Tähtiseura-tunnus lasten ja nuorten seuratoiminnassa. Suomen Triathlonliitto palkitsi Triathlon Vantaan vuoden nuorisoseurana vuonna 2017. Seuran nuoria urheilee Suomen Triathlonliiton Talent-joukkueessa ja Nuorten maajoukkueessa. Triathlon Vantaa tarjoaa valmennusta suomeksi ja ruotsiksi.

  • yhdistysrekisteritunnus 208.570  
  • Y-tunnus 2543749-5
  • virallinen osoite: Kolohongankuja 3 as 28, 01260 Vantaa
  • LASKUTUS: Operaattori Apix Messaging Oy (003723327487) / Verkkolaskuosoite: 003725437495 / OVT-tunnus 003725437495 (verkkolaskutiedote ladattavana liitteenä).

Seuratoimijoiden roolit ja yhteystiedot löytyvät > Ota yhteyttä

Toiminta-ajatus

Seuran tarkoituksena on edistää triathlonharrastusta ja -tietoutta sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Triathlon Vantaa on saanut tukea seuratoimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Vantaan kaupungilta ja Vantaan Aktiasäätiöltä. 

Yhdistyksen kokoukset

Seuran viralliset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous.


Tulevat kokoukset:


Viimeisimpien pidettyjen kevät- ja syyskokousten materiaalit (pöytäkirja, toimintasuunnitelma/toimintakertomus, talousarvio/tilinpäätös) löytyvät myClubin tiedotteista (Triatlon Vantaan jäsenet-ryhmästä).


På Svenska

Basinformation 

Triathlon Vanda rf är en triathlonförening som grundades 2012. Föreningen erbjuder coaching, ledd trä-ningsverksamhet och gemensamma träningar för både motionärer och för de mer tävlingsinriktade barn, ungdomar och vuxna. Föreningen har stjärnföreningsmärket inom barn, ungdom och vuxen förenings-verksamhet. Finlands Triathlonförbund premierade Triathlon Vanda år 2017 för årets ungdomsförening. Föreningens unga idrottar i Finlands triathlonförbunds talang – lag och i ungdomarnas landslag. Triathlon Vanda erbjuder coaching på finska och svenska.

  • föreningsregisternummer 208.570
  • FO-nummer 2543749-5 
  • Officiell adress: Kolohongankuja 3 bostad 28, 01260 Vanda 
  • Adress för nätfaktura: 003725437495 / Operatör: Apix Messaging Oy (003723327487) / EDI-signum: 003725437495 (info om nätfaktura kan laddas ner via bilagan). 


Föreningsaktivas roll och kontaktuppgifter > tag kontakt (ota yhteyttä på finska)  


Vårt mål är att utvecklas som förening på alla områden och öka medlemsantalet. Föreningens tyngdpunkt har varit att utveckla juniorverksamheten. Triathlon Vanda valdes år 2017 till årets juniorförening av triathlonförbundet.   

Föreningen fick som första triathlonförening i Finland stjärnmärket för kvalitativt föreningsarbete inom barn och ungdomsverksamhet i november 2019. 

Verksamhetsidé  

Föreningens mål är att främja triathlon intresset, kunskap och till dess hörande medborgarverksamhet inom verksamhetsområdet så att alla har en möjlighet att delta enligt eget intresse.Finns möjlighet att delta som motionär eller som tävlingsidrottare.  


Triathlon Vanda har fått understöd för sin föreningsverksamhet från undervisnings – och kulturministeriet, Vanda stad och från Aktiastiftelsen i Vanda. 

Föreningens möten 

Föreningens officiella möten är vår- ovh höstmötet. 

Seuran dokumentit