Tavoitteet, visio ja arvot

Seuran tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet

 • Laajentaa nuorisotoimintaa ja kasvattaa seuran jäsenmäärää.
 • Tarjota osaavaa valmennusta.
 • Tarjota jokaiselle jäsenelle mahdollisuuden harrastaa triathlonia omalla tasollaan.
 • Tehdä seurasta houkutteleva.
 • Luoda seuran organisaatiosta innovatiivinen ja asiakaslähtöinen.

Kasvatukselliset tavoitteet 

 • Ohjata terveisiin ja päihteettömiin elämäntapoihin.
 • Luoda liikunnasta koko elämän kestävä tapa.
 • Luoda positiivinen, innostava ja osallistava ilmapiiri.
 • Mahdollistaa onnistumiset ja elämykset.
 • Tukea nuorten ja vanhempien yhdessäoloa.
 • Kehittää itsenäisyyttä, omatoimisuutta ja vastuullisuutta.
 • Opettaa hyviä käytöstapoja.
 • Edistää toisten arvostamista ja huomioonottamista.

Urheilulliset tavoitteet

 • Kehittää monipuolisia liikunnallisia perusvalmiuksia.
 • Opettaa lajitaitoja ja –tekniikoita.
 • Mahdollistaa triathlonurheilu sekä harraste- että kilpatasolla. Kilpaileminen tapahtuu lasten ja nuorten omilla ehdoilla ja omien kiinnostusten mukaan.
 • Ottaa nuoret huomioon yksilöinä.
 • Kannustaa kaikkia liikkumaan ja harrastamaan monipuolisesti.
 • Kannustaa voittamaan itsensä ja luomaan omia tavoitteitaan.
 • Kasvattaa ja kouluttaa uusia valmentajia ja seuratoimijoita.

Strategiset painopisteet (4 kpl) vuosille 2019-2025 

 • Lasten ja nuorten kehityshanke
 • AG-toiminta
 • Seuratoiminnan kehittäminen
 • Viestintä- ja markkinointi

Visio 2025

Haluamme olla vahva toimija alueellamme ja tarjota koko perheelle laadukasta valmennusta ja yhteisiä treenihetkiä. Huippuluokan valmennus mahdollistaa uusia menestyjiä maailmalle.

TriVan arvot

TASA-ARVOISUUS

 • Arvostamme ja kohtelemme tasapuolisesti seuran kaikkia jäseniä.
 • Seuran me-henki on vahva.
 • Harrastajat saavat ohjausta ja valmennusta tasavertaisesti ja jokaisen oman kehitystason mukaisesti.

ROHKEUS

 • Periksiantamattomuus vastoinkäymisissä ja vaikeissa tilanteissa.
 • Suhtaudumme tulevaisuuteen myönteisesti.
 • Rohkaisemme, inspiroimme ja luomme uusia tapoja tehdä asioita.
 • Opimme uutta, kehitymme ja kasvamme niin ihmisinä kuin seuranakin.

ILO

 • Iloitsemme onnistumisista ja näytämme sen.
 • Onnistumiset syntyvät iloisessa ilmapiirissä.
 • Yhdessä tekemiseen kuuluu ystävällisyys ja ilo.

VASTUULLISUUS

 • Huolehdimme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.
 • Kannamme vastuun siitä, mitä teemme ja sanomme.
 • Seuran päätöksen teko on avointa, rehellistä ja johdonmukaista.
 • Seura ylläpitää hyvää yhteistoimintaa seuran sisällä ja eri sidosryhmien kanssa.

AVOIMUUS

 • Toimintamme on avointa kaikille ja osallistumisen kynnys on matala.
 • Seurassa vuorovaikutus on avointa.
 • Annamme tietoa toiminnastamme avoimesti ja tiedotamme asioista.
 • Olemme avoimia uusille asioille, kehitykselle ja muutoksille.