Triathlon Vantaa täyttää Tähtiseura-tunnuksen laatutekijät nyt myös aikuisten urheilussa

Triathlon Vantaa ry on jatkanut laadukasta seuratyötään ja saanut Suomen ensimmäisenä triathlonseurana aikuisten Tähtiseura-tunnuksen. Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun seuratoimintaa. Triathlon Vantaa sai Tähtimerkin aiemmin lasten ja nuorten urheilusta marraskuussa 2019.  

Triathlon Vantaa täyttää Tähtiseuran johtamisen, lasten ja nuorten sekä aikuisten urheilun laatutekijät. Tähtiseurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.

Aikuiset-tähtimerkin saanut seura kiinnittää huomiota sekä joustaviin harrastusmahdollisuuksiin että laajempaan osallistumismahdollisuuteen seuran toiminnassa. Lasten ja nuorten osa-alueella Tähtimerkki tarkoittaa ennen kaikkea kehittävää ja innostavaa ympäristöä harrastamiseen ja urheiluun.   

Triathlon Vantaan aikuisliikuntavastaava Vesa Uuspelto iloitsee tähtimerkistä:
“Triathlon Vantaan aikuistoiminta on kehittynyt positiivisesti ennestään laadukkaan lasten ja nuorten liikunta- ja urheilutoiminnan rinnalla. Seuramme profiloituu ennen kaikkea matalan kynnyksen toiminnallaan, johon voi tulla mukaan suoraan harjoitusryhmiin tai suosiota saaneen peruskurssin kautta. Aikuistoimintaa on tarkoitus edistää myös perheliikunnan, aikuinen-lapsi -ryhmien saralla korona-pandemian helpottaessa. Triathlonharrastus soveltuu kaikenikäisille. Kun harrastusinnostus iskee kunnolla, on seuralla tarjolla myös yksilölliset aikuisten tavoitteellisesti urheilevien valmennusryhmät.” 


Suomen Triathlonliiton toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen onnittelee Triathlon Vantaata tunnuksesta aikuisten urheilussa:
”Triathlon Vantaan työ kohti laadukasta seuratoimintaa on nyt palkittu. Tähtiseura-statuksen saaminen vaatii paljon päämäärätietoista työtä, asioiden pohtimista ja ennen kaikkea paljon kirjallista työtä. Tämä työ kuitenkin mahdollistaa jatkossa perustan laadukkaalle aikuisliikunnalle. Triathlonliitto toivoo Triathlon Vantaan esimerkin kannustavan muita seuroja lähtemään Tähtiseura-polulle, sillä hyvin johdetut ja hoidetut seurat pärjäävät aina paremmin liikunnan kentällä.”


Triathlon Vantaan toimintaa ovat tukeneet opetus- ja kulttuuriministeriö, Vantaan kaupunki, Aktiasäätiö Vantaa sekä Finland Svenska Idrott -yhdistys.  

Lue lisää:  

Lisätietoja: Sanna Myllylä, Triathlon Vantaan puheenjohtaja

Triathlon Vantaa ry on vuonna 2012 perustettu triathlonseura, joka tarjoaa valmennusta ja ohjattuja harjoituksia sekä yhteistreenejä niin harrastelijoille kuin tosimielessä kilpaileville lapsille, nuorille ja aikuisille. Seuralla on Tähtiseura-tunnus lasten ja nuorten sekä aikuisten seuratoiminnassa. Suomen Triathlonliitto palkitsi Triathlon Vantaan vuoden nuorisoseurana vuonna 2017. Seuran nuoria urheilee Suomen Triathlonliiton Talent-joukkueessa ja Nuorten maajoukkueessa. Triathlon Vantaa tarjoaa valmennusta suomeksi ja ruotsiksi.   


**

Triathlon Vanda fyller nu också kvalitets kraven inom vuxen idrott och har förtjänat stjärnföreningsmärket 

Triathlon Vanda rf har fortsatt sitt kvalitativa arbete och har som första triathlon förening i Finland förtjänat stjärnföreningsmärket för vuxna. Stjärnföreningsmärket är Olympiska kommiténs, grenförbundets och regionor-ganisationernas kvalitetsprogram som utvecklar och stöder den finländska sportens föreningsverksamhet. Triath-lon Vanda fick i november 2019 stjärnföreningsmärket inom barn och ungdoms idrott. 

Triathlon Vanda fyller stjärnförenings kvalitetskraven inom ledning, barn,ungdom och vuxen idrott. Stjärnförenin-garna fungerar som endel av den landsomfattande utvecklings nätverket där föreningarna får stöd för sin egen verksamhet och delar med sig av egen praxis. 

En förening som förtjänar stjärnföreningsmärket lägger tyngd på flexibla träningsmöjligheter och bredare delta-garmöjlighet i föreningens verksamhet. Stjärnföreningsmärket inom barn och ungdoms verksamhet lägger tyngd främst på utvecklande och inspirerande miljö för utförande av sporten.