Kokoukset

Seuran viralliset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
 • Avataan kokous
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 • Todetaan läsnäolevat äänioikeutut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin-/toiminnantarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastuskertomus
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Päätetään kokous
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
 • Avataan kokous
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 • Todetaan läsnäolevat äänioikeutut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 • Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Vahvistetaan perusteet, joiden mukaan yhdistyksen toimihenkilöiden/vapaaehtoisten/edustusurheilijoiden kulut korvataan.
 • Valitaan hallituksen jäsenet (kolme kerrallaan erovuorossa)
 • Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja/-toiminnantarkastaja
 • Kokoukselle jätetyt aloitteet
 • Muut asiat


Tulevat kokoukset:

5.4.2020 Kevätkokous


Pidetyt kokoukset:

23.11.2019 Syyskokous Kuusijärvellä

7.4.2019 Kevätkokous Hakunilassa

10.12.2018 syyskokous Kuusijärvellä 

16.4.2018 Kevätkokous Hakunilassa

10.12.2017 Syyskokous Kuusijärvellä

25.4.2017 Kevätkokous Hakunilassa


Viimeisimpien kokousten materiaalit (pöytäkirja, toimintasuunnitelma/toimintakertomus, talousarvio/tilinpäätös) löytyvät myClubin tiedotteista (Triatlon Vantaan jäsenet-ryhmästä).