Toiminta-ajatus

Seuran tarkoituksena on edistää triathlonharrastusta ja -tietoutta sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Visio 2025

Haluamme olla vahva toimija alueellamme ja tarjota koko perheelle laadukasta valmennusta ja yhteisiä treenihetkiä. Huippuluokan valmennus mahdollistaa uusia menestyjiä maailmalle.

TriVan arvot

TASA-ARVOISUUS

 • Arvostamme ja kohtelemme tasapuolisesti seuran kaikkia jäseniä.
 • Seuran me-henki on vahva.
 • Harrastajat saavat ohjausta ja valmennusta tasavertaisesti ja jokaisen oman kehitystason mukaisesti.

ROHKEUS

 • Periksiantamattomuus vastoinkäymisissä ja vaikeissa tilanteissa.
 • Suhtaudumme tulevaisuuteen myönteisesti.
 • Rohkaisemme, inspiroimme ja luomme uusia tapoja tehdä asioita.
 • Opimme uutta, kehitymme ja kasvamme niin ihmisinä kuin seuranakin.

ILO

 • Iloitsemme onnistumisista ja näytämme sen.
 • Onnistumiset syntyvät iloisessa ilmapiirissä.
 • Yhdessä tekemiseen kuuluu ystävällisyys ja ilo.

VASTUULLISUUS

 • Huolehdimme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.
 • Kannamme vastuun siitä, mitä teemme ja sanomme.
 • Seuran päätöksen teko on avointa, rehellistä ja johdonmukaista.
 • Seura ylläpitää hyvää yhteistoimintaa seuran sisällä ja eri sidosryhmien kanssa.

AVOIMUUS

 • Toimintamme on avointa kaikille ja osallistumisen kynnys on matala.
 • Seurassa vuorovaikutus on avointa.
 • Annamme tietoa toiminnastamme avoimesti ja tiedotamme asioista.
 • Olemme avoimia uusille asioille, kehitykselle ja muutoksille.
.