Toiminnan tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet

 • Laajentaa nuorisotoimintaa ja kasvattaa seuran jäsenmäärää +60 henkilöllä vuoteen 2021 mennessä.
 • Tarjota osaavaa valmennusta.
 • Tarjota jokaiselle jäsenelle mahdollisuuden harrastaa triathlonia omalla tasollaan.
 • Tehdä seurasta houkutteleva.
 • Luoda seuran organisaatiosta innovatiivinen ja asiakaslähtöinen.

Kasvatukselliset tavoitteet 
 • Ohjata terveisiin ja päihteettömiin elämäntapoihin.
 • Luoda liikunnasta koko elämän kestävä tapa.
 • Luoda positiivinen, innostava ja osallistava ilmapiiri.
 • Mahdollistaa onnistumiset ja elämykset.
 • Tukea nuorten ja vanhempien yhdessäoloa.
 • Kehittää itsenäisyyttä, omatoimisuutta ja vastuullisuutta.
 • Opettaa hyviä käytöstapoja.
 • Edistää toisten arvostamista ja huomioonottamista.

Urheilulliset tavoitteet

 • Kehittää monipuolisia liikunnallisia perusvalmiuksia.
 • Opettaa lajitaitoja ja –tekniikoita.
 • Mahdollistaa triathlonurheilu sekä harraste- että kilpatasolla. Kilpaileminen tapahtuu lasten ja nuorten omilla ehdoilla ja omien kiinnostusten mukaan.
 • Ottaa nuoret huomioon yksilöinä.
 • Kannustaa kaikkia liikkumaan ja harrastamaan monipuolisesti.
 • Kannustaa voittamaan itsensä ja luomaan omia tavoitteitaan.
 • Kasvattaa ja kouluttaa uusia valmentajia ja seuratoimijoita.

Strategiset painopisteet (4 kpl) vuosille 2019-2025 

 • Lasten ja nuorten kehityshanke
 • AG-toiminta
 • Seuratoiminnan kehittäminen
 • Viestintä- ja markkinointi