Valmentaja esittelyssä Marko Riitijoki

Suomen Triathlonliitto palkitsi Vuoden nuorisoseuraksi Triathlon Vantaa -seuran, joka on tehnyt pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä lasten ja nuorten parissa jo vuodesta 2013 lähtien. Seuran lasten ja nuorten valmennuksen päävalmentajana on toiminut alusta saakka Marko Riitijoki, jonka lapsilähtöinen ja yksilöllisyyttä korostava valmennus on antanut paitsi mallia uusille, alaa opiskeleville seuran valmentajille niin myös tuottanut tulosta useiden menestyvien suomalaisten triathlonnuorten parissa.

Liikunta ja urheilullisuus ovat kiinteä osa Markon persoonaa ja suurin osa hänen lajiasiantuntemuksesta on tullut omakohtaisen urheiluharrastuksen saralta useiden lajien keskuudesta. Marko on ehtinyt harrastaa niin mäkihyppyä, hiihtoa, jalkapalloa, pyöräilyä, uintia kuin myös juoksua ja tämä monilajisuuden suosiminen lasten ja nuorten liikunnassa onkin hänen urheiluvalmennuksen filosofian yksi peruskivi.

- Monilajinen lapsi ja nuori viihtyy parhaiten urheilun parissa. Kun lapsella on mahdollisuus vaihtaa lajia usean lajin kesken, saa hän erilaisia kokemuksia liikunnasta ja liikunnallisista ärsykkeistä samalla kun kokonaisliikuntamäärä on korkea. Tämä taas on myöhemmän menestymisen perusta. Usean lajin kokeilemisen kautta lapsella on myös paras mahdollisuus löytää juuri se itselle oikea urheilulaji, joka takaa parhaimmat edellytykset urheilun jatkumiselle. Ja nimenomaan tämä on kaiken lasten ja nuorten liikunnan tavoite: kestävä liikuntaharrastus, joka takaa terveen ja hyvän pohjan aikuisuudelle. Jos jostain lapsesta tai nuoresta kehittyy huippu-urheilija, on se bonusta mutta pääpaino on aina mukavassa, hauskassa ja samalla fyysisiä ominaisuuksia kehittävässä urheilussa.

Triathlon Vantaan seuran nuorisotyön tärkein tavoite on saada lasten ja nuorten ilo, innostus ja intohimo urheiluun syttymään - niin että liikunnasta tulee säännöllinen osa elämäntapaa, siksi seura pyrkii valmennuksessa luomaan kaikille avoimen mahdollisuuden harrastaa urheilua ja liikuntaa omilla ehdoilla. Seurassa myös kannustetaan jokaista lasta ja nuorta löytämään mukavia omaehtoista liikkumismuotoja, jotka takaisivat tekemisen mielekkyyden ja monipuolisuuden. Tällaisia "höntsäliikuntalajeja" on Markon mielestä nuorille tarjolla runsaasti mm. skeittailun ja temppupyöräilyn.

- Omatoiminen nuorisokulttuurin liikkumismuoto kehittää lapsen ja nuoren tunnetta autonomiasta ja kasvattaa samalla omatoimisuutta. Hönstäliikunnan parissa pyöriminen myös kasvattaa omalta osaltaan lapsen ja nuoren liikunnallista elämäntapaa, jonka jatko-osana toimii urheiluseuratoiminnan valmennus urheilullisiin elämäntapoihin. Hyvä tulevaisuuden urheilija tarvitsee sekä liikuntaa että urheilua kehittyäkseen monipuoliseksi ja taitavaksi ja myös niin, että sosiaalinen ja psyykkinenkin puoli on kunnossa.

Triathlon Vantaan seurassa painotetaan, että urheileva lapsi on toiminnan keskiössä ja jokainen lapsi on arvokas: siksi liikunnan olosuhteet on luotava sopiviksi ja kehittäviksi. Tässä yhtenä tekijänä on valmennusympäristö.

- Urheilu ja liikunta ei ole vain urheilutaitojen ja fyysisten kykyjen kehittämistä vaan se on myös hyvien sosiaalisten ja terveydellisten elämäntapojen omaksumista. Lapsista ei kasva urheilullisen elämäntavan omaavia nuoria ja aikuisia automaattisesti vaan siihen tarvitaan urheilullisiin elämäntapoihin kasvattava ympäristö. Vanhemmilla on luonnollisesti iso rooli lasten kasvattajana mutta urheiluseurojen valmentajilla on tässä asiassa myös esimerkillinen vaikutus. Yhteiset liikunnalliset retket ja matkat tarjoavat loistavia tilaisuuksia valmentajille osoittaa omalla esimerkillä, mitä urheilulliset elämäntavat tarkoittavat. Minä suosin kaikessa omaehtoista liikkumista pyörällä, jalan, hiihtäen tai vaikka hevosella, jos se on lapsia kuljettavan autoilun vaihtoehtona.

Triathlon Vantaan seura järjestää lapsille ja nuorille viisi harjoituskertaa viikossa. Harjoituskertojen suurella määrällä pyritään siihen, että suoritusten määrä pysyy korkealla, jotta liikuntataidot kehittyisivät monipuolisesti. Lasten ja nuorten innostusta pyritään myös lisäämään tukemalla jokaisen nuoren pätevyydentunnetta - siksi jokaisen suoritus on yhtä arvokas.

- Suurin etu urheiluharrastuksesta lienee psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, jotka vahvistuvat ryhmässä toimimisen ja onnistumisen kokemuksen myötä ja luovat näin vahvan pohjan lapsen terveen itsetunnon kehitykselle. Kilpailullisuus kehittyy ajan myötä jos on kehittyäkseen eikä kaikista tarvitse tulla kilpaurheilijoita. Lapselle on tärkeintä löytää nautinto urheilun harrastamisesta ja saada kokea itsensä voittamisen tunteita onnistuneissa suorituksissa, jotka eivät saa olla vertailukohteina toisten lasten suorituksiin. Jokainen lapsi ja nuori tekee omaa juttuansa urheilussa.

Triathlon Vantaan seura panostaa valmentajien koulutukseen, jotta lasten ja nuorten harjoituksissa pystytään luomaan ilmapiiri, jossa jokaisella on mahdollisuus tuntea onnistumisen kokemuksia. Siksi annettujen tehtävien pitää olla aina lapsen ja nuoren omalle kehitystasolle sopivia - ei liian helppoja tai liian vaikeita. Valmennuksessa on osattava Markon mukaan huomioida yksilölliset kasvun ja kehityksen erot, jotka vaikuttavat olennaisesti erilaisten taitojen kehittymiseen. Tämä vaatii kokemusta ja koulutusta eikä sitä opi Markon mielestä pelkästään kirjoista lukemalla. Valmentajat korostavat lisäksi yhteenkuuluvuuden tunnetta seuratoiminnassa, koska yhteenkuuluvuus kasvattaa lasta kohti urheilijayhteisöä ja sen vaatimia pelisääntöjä. Näin hyvän pohjatyön ansiosta nuorella on paremmat mahdollisuudet motivoitua myös kilpailemiseen ja voittamiseen.

- Pitkäjänteisyys on lasten ja nuorten valmennuksen perusta. Haluan lasten ja nuorten kehittyvän omaan tahtiin kohti omia tavoitteita monipuolisella ja kasvun ja kehityksen eri vaiheiden huomioivalla harjoittelulla. Monipuolisuus ei tarkoita vain motorisia taitoja vaan myös muiden fyysisten ominaisuuksien kehittämistä, kuten nopeus, aineenvaihdunta, lihaskunto, voima, taito, kestävyys ja liikkuvuus.

Edellä mainitussa on myös syy, miksi liian varhain aloitettu yksilajinen harrastaminen ei ole hyväksi lapselle ja nuorelle. Vaikka yksilajinen harrastaminen saattaa tehdä lapsista alansa huippuja niin varhainen erikoistuminen yhteen lajiin aiheuttaa myös varhaista urheilun lopettamista, motivaation puutetta, kyllästymistä urheiluun ja jopa terveysongelmia vammautumisten myötä. Lisäksi lapsi, joka on vain yhden lajin varassa, putoaa saumattomaan tyhjiöön helposti, jos urheilu ja liikkuminen jostain syystä loppuvat äkillisesti. Monilajisena urheiluna triathlon on harvemmin lapsella yhden lajin varassa vaikka romahdus tapahtuisikin ja lopettaminen kävisi mielessä. Triathlonin parista on lähtenyt lapsia ja nuoria uimareiksi ja vastavuoroisesti uimareista osa on löytänyt tiensä triathlonisteiksi. Lisäksi on tullut pyöräilijöiden kanssa tehtyä vaihtokauppaa kuten myös on lapsia, jotka löytävät itsensä oman ikäsarjan juoksijoiden kärkinimistä - kiitos triathlonin kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti tukevien harjoitteiden ja useamman lajin harrastamisen samanaikaisesti, joka takaa lapselle turvaverkon, jos urheilun lopettaminen tulee eteen: aina voi vaihtaa helposti lajia kun useampi laji on jo entuudestaan tuttu.